Moet u maaltijdcheques toekennen bij betaald educatief verlof ?

Een werknemer die een vorming volgt in het kader van betaald educatief verlof, heeft sinds januari 2011 recht op maaltijdcheques. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid stelt in zijn tussentijdse onderrichtingen van het eerste kwartaal 2011 dat een maaltijdcheque is verschuldigd voor de dagen van effectief gevolgde opleiding die samenvallen met de normale werkuren. Wat betekent dit concreet?

Betaald educatief verlof

Werknemers in de privésector die een opleiding willen volgen, kunnen daarvoor gebruikmaken van het betaald educatief verlof. Dat systeem geeft hen recht op normaal betaald verlof tijdens een opleiding die ze tijdens of buiten de werkuren volgen.
De wet stelt dat "de uren gedurende welke de werknemer afwezig is krachtens de bepalingen van het betaald educatief verlof, worden gelijkgesteld met werkelijke arbeidsuren voor de toepassing van de sociale wetgeving". Desondanks was de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) van oordeel dat er geen enkele maaltijdcheque verschuldigd was voor een dag betaald educatief verlof. Maar in 2010 wijzigde de RSZ zijn standpunt. Na tegenkanting van het Verbond van Belgische Ondernemingen werd die beslissing ingetrokken maar op 14 april 2011 is een nieuw standpunt gepubliceerd: “Als een werknemer een vorming volgt in het kader van het betaald educatief verlof en deze vorming valt samen met zijn normale werkuren, dan is een maaltijdcheque verschuldigd voor de dagen van effectief gevolgde vorming die samenvallen met deze normale werkuren.” Dit standpunt is zonder terugwerkende kracht van toepassing vanaf het eerste kwartaal 2011.

Gevolgen

Als u maaltijdcheques toekent en werknemers met betaald educatief verlof heeft, is het belangrijk dat u weet of uw werknemer werkelijk in de opleiding aanwezig is geweest op basis van een attest of een verklaring op eer.

Neemt uw werknemer betaald educatief verlof om effectief een vorming te volgen, waarbij die vorming geheel of gedeeltelijk samenvalt met de normale werkuren, dan bent u een maaltijdcheque verschuldigd.
Voor de dagen dat uw werknemer betaald educatief verlof neemt om daadwerkelijk of actief met zijn opleiding bezig te zijn, is een maaltijdcheque verschuldigd. Maar voor de dagen dat uw werknemer betaald educatief verlof neemt om bijvoorbeeld thuis te studeren, bent u geen maaltijdcheque verschuldigd.
U bent ook geen maaltijdcheque verschuldigd als de door de werknemer in het kader van het betaald educatief verlof effectief gevolgde opleiding bijvoorbeeld 's avonds plaats heeft (dus buiten de normale werkuren).
Als uw werknemer een dag vakantie of een dag verlof zonder wedde neemt, is geen maaltijdcheque verschuldigd, zelfs al volgt hij die dag een opleiding tijdens uren die samenvallen met zijn normale werkuren.
Presteert uw werknemer een deel van de arbeidsdag en volgt hij een ander deel van de dag een opleiding, is een enkele maaltijdcheque verschuldigd.

Sanctie

Maaltijdcheques zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Anders worden ze beschouwd als loon en moeten er eventueel socialezekerheidsbijdragen worden betaald op de werkgeversbijdrage van de cheque. Wie dus de instructie van de RSZ niet volgt en een maaltijdcheque te weinig betaalt (voor een dag educatief verlof die samenvalt met een normale werkdag van de werknemer die op die dag ook effectief een opleiding heeft gevolgd), zou op de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque sociale bijdragen zijn verschuldigd. Ook als u een maaltijdcheque te veel betaalt (bv. voor een dag educatief verlof waarop de werknemer geen opleiding heeft gevolgd), zou op de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque sociale bijdragen zijn verschuldigd.

Fiscaal

De fiscus heeft zich hierover nog niet uitgesproken. Verwacht wordt dat hij een gelijkaardig standpunt zal innemen.