Geef eens een sociaal voordeel aan uw personeel

Er bestaan tal van wijzen waarop u uw personeelsleden fiscaal gunstig kan belonen. Heeft u er bijvoorbeeld al eens aan gedacht om hen sociale voordelen toe te kennen ?

Wat zijn sociale voordelen ?

Sociale voordelen zijn de kleine voordelen die u als werkgever aan uw werknemers kan verstrekken om de betrekkingen tussen het personeel onderling, of tussen het personeel en uw onderneming te versterken.
Ze kunnen toegekend worden aan personeelsleden en aan bedrijfsleiders.

Wat is het 'voordeel' van een sociaal voordeel ?

Voor uw personeelslid is dit zeer interessant omdat het voordeel geen belastbaar inkomen is en dit in tegenstelling tot voordelen van alle aard, zoals bedrijfswagens.

En hoe zit dat voor mij als werkgever ?

In principe kan u de kosten die u hiervoor maakt niet als beroepskost aftrekken. Hierop bestaat evenwel een limitatieve lijst met uitzonderingen.

Gezelschapsreizen van maximum één dag, bv. voor teambuildingactiviteiten;

Uitdelen van soep, koffie, thee, bier en frisdrank tijdens de werkuren;

Gratis (of beneden de kostprijs) collectief vervoer;

Geschenken in natura, in specie of in de vorm van een betaalbon.

Het geven van geschenken is evenwel aan een hele reeks voorwaarden onderworpen:

Alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen.

Het geschenk wordt gegeven bij één of meer jaarlijkse feesten of gebeurtenissen, zoals een verjaardag, het sinterklaasfeest, Kerstmis, Nieuwjaar of het feest ter ere van de patroonheilige van de sector waarin uw onderneming actief is (bv. Sint-Elooi of Sint-Barbara). Ook de overhandiging van eervolle onderscheiding of een pensionering van een personeelslid komen in aanmerking.

In principe mag de waarde van het geschenk maximaal 35 euro bedragen. Ook hierop bestaan weer uitzonderingen. Bij het sinterklaasfeest mag u een bijkomend bedrag geven van 35 euro per kind dat uw personeelslid ten laste heeft. Dat geldt ook voor andere feesten die een gelijkaardig sociaal doel hebben, zoals het feest van Sint-Maarten.
Een eervolle onderscheiding mag dan weer maximaal 105 euro bedragen.
Voor een geschenk naar aanleiding van de pensionering van een personeelslid mag de geschonken som niet meer bedragen dan 35 euro per jaar dat het betrokken personeelslid in uw onderneming actief was, met een minimum van 105 euro. Let echter wel op: enkel bedragen tot 875 euro zijn vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Bedraagt de geschonken som meer dan 875 euro, dan is het ganse bedrag onderworpen aan sociale bijdragen.

Het uitreiken van betaalbonnen is enkel toegestaan voor zover die enkel kunnen ingeruild worden bij handelaars die op voorhand een akkoord hebben afgesloten met de uitgever van de bons. Bovendien mogen ze een maximale geldigheidsduur van één jaar hebben en mogen ze onder geen beding inwisselbaar zijn tegen geld.

Tenslotte kan u ook huwelijkspremies toekennen aan uw personeel. Deze premie mag maximaal 200 euro bedragen. De huwelijkspremie wordt niet belast bij de werknemer en blijft voor u als werkgever aftrekbaar. Als de premie meer bedraagt dan 200 euro is dit bij uw werknemer wel belastbaar, maar enkel in zoverre het de 200 euro overschrijdt. De premie wordt dan belast als voordeel van alle aard.