Binnenlandse dienstreizen : nieuwe tarieven

De fiscus hanteert sinds 1 oktober 2010 nieuwe tarieven voor de vergoedingen voor een binnenlandse dienstreis. Het gaat om de bedragen die de fiscus aanvaardt als forfaitaire terugbetalingen van kosten eigen aan de werkgever. Die komen overeen met de vergoedingen voor ambtenaren.

Tarieven sinds 2004

Als uw werkgever uw verblijfkosten voor dienstreizen in België terugbetaalt, dan kan dat belastingvrij binnen bepaalde grenzen. De fiscus aanvaardt immers tot een bepaald bedrag forfaitaire vergoedingen als werkelijke kosten voor binnenlandse dienstreizen. Het is niet belangrijk of die vergoeding in geld of in de vorm van maaltijdcheques worden betaald.

De fiscus heeft nu een lijst van tarieven gepubliceerd die ze aanvaardt voor vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen sinds 1 oktober 2010. Deze bedragen komen overeen met de vergoedingen voor ambtenaren.

De huidige tarieven zijn :

middagmaal : 12,29 euro

nachtverblijf : 35,48 euro (avondmaal en ontbijt inbegrepen)

Het is al een tijd geleden dat de fiscus die bedragen nog gepubliceerd heeft. Daarom verschijnt nu ook een tabel met de bedragen die van toepassing waren voor de voorbije jaren.

 Van toepassing vanaf...

 1 november 2004: 10,91 eur (middagmaal) en 31,50 euro (overnachting)

 1 september 2005: 11,13 euro (middagmaal) en 32,13 euro (overnachting)

 1 november 2006: 11,35 euro (middagmaal) en 32,77 euro (overnachting)

 1 februari 2008: 11,58 euro (middagmaal) en 33,43 euro (overnachting)

 1 juni 2008: 11,81 euro (middagmaal) en 34,10 euro (overnachting)

 1 oktober 2008: 12,05 euro (middagmaal) en 34,78 euro (overnachting)

 1 oktober 2010: 12,29 euro (middagmaal) en 35,48 euro (overnachting)

Kosten eigen aan werkgever zijn geen belastbare bezoldigingen

De forfaitaire vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen zijn eigenlijk kosten eigen aan uw werkgever. U heeft deze kosten gedragen voor rekening van uw werkgever en krijgt hiervoor een forfaitaire vergoeding of tussenkomst.

Terugbetalingen van kosten zijn geen belastbare bezoldigingen. U moet deze bedragen dan ook niet aangeven in uw aangifte personenbelasting.

Uw werkgever kan deze forfaitaire vergoedingen aftrekken als beroepskost. Hij moet de vergoedingen vermelden op de loonfiche 281.10 (werknemers) en op fiche 281.20 (bedrijfsleiders).