Brandstofkosten voor 75% aftrekbaar

Brandstofkosten zijn zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting maar voor 75% aftrekbaar. Voor de andere autokosten geldt in de personenbelasting dezelfde beperking. In de vennootschapsbelasting is de aftrek van de andere autokosten beperkt in functie van de CO2-uitstoot.

 Brandstofkosten altijd beperkt tot 75%

Brandstofkosten kunnen maar voor 75% afgetrokken worden. Deze regel is van toepassing op personenwagens, minibussen, auto's voor dubbel gebruik en lichte vrachtauto's.

De beperking van brandstofkosten geldt niet voor:

bestelwagens, (lichte) vrachtwagens, tractoren, aanhangwagens, opleggers, autobussen, autocars, motorfietsen, enz.

voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor een taxidienst;

voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust;

voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd.

Voor dit type van wagens zijn de brandstofkosten volledig aftrekbaar zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Autokosten in de personenbelasting beperkt tot 75%

In de personenbelasting moet geen opsplitsing meer gemaakt worden tussen brandstofkosten en andere autokosten. Deze zijn immers beide maar voor 75% aftrekbaar.

De aftrekbeperking voor autokosten is van toepassing op alle kosten verbonden aan de voertuigen.

Het gaat onder meer om:

afschrijvingen;

uitrusting (radio, schuifdak, airconditioning, alarminstallatie);

verzekeringskosten (burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, eigen schade en diefstal);

verkeersbelasting, aanvullende verkeersbelasting, accijnscompenserende belasting en belasting op de inverkeerstelling;

bijdragen aan organisaties voor pechverhelping (VAB, TW, KACB);

aankoop van wisselstukken, toebehoren en uitrustingsstukken (brandblusser, EHBO-set);

onderhoudskosten (olieverversing, smering, afstelling);

herstellingskosten;

car-wash;

parkeerkosten, tolgelden voor autowegen, tunnels, veerponten, bruggen;

bijdragen voor technische inspectie;

de kosten van een GPS die ingebouwd is in het voertuig.

Autokosten in de vennootschapsbelasting beperkt in functie van de CO2-uitstoot

Hoe minder vervuilend een auto is, hoe hoger het percentage van aftrek. De aftrek van autokosten is immers gebaseerd op de CO2-uitstoot.

Het CO2-gehalte van de wagen kan u vinden op uw inschrijvingsbewijs van de Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV). Dezelfde informatie staat in principe ook vermeld op het gelijkvormigheidsattest. Toch is het CO2-gehalte vermeld op het inschrijvingsbewijs bepalend. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid geeft elk jaar een gids uit waar u de CO2-uitstoot van alle nieuwe voertuigen op de Belgische markt kan nagaan.

De fiscus aanvaardt wel dat taxikosten voor 75 % aftrekbaar zijn. Het is immers moeilijk om van elke taxi de CO2-uitstoot na te gaan.