De nieuwe toekenningsvoorwaarden voor de schoolpremie

Heeft u schoolgaande kinderen die jonger zijn dan 25 jaar ? Sinds 2006 ontvangen ouders begin augustus samen met de maandelijkse kinderbijslag een jaarlijkse leeftijdstoeslag of schoolpremie. Een steun van het kinderbijslagfonds voor de extra kosten die wegen op het gezinsbudget bij de start van het nieuwe schooljaar.

Rechtgevende kinderen

Het recht op de jaarlijkse leeftijdstoeslag of schoolpremie geldt voor alle kinderen die in 2011 maximaal 25 jaar oud zijn. Voorwaarde is dat er in de maand juli 2011 een recht op kinderbijslag bestaat. Dit betekent dat de jaarlijkse premie in 2011 geldt voor de kinderen geboren van 1 juli 1986 tot 30 juni 2011.

Bedrag premie

Het bedrag van de premie hangt af van de leeftijd van het kind:

kinderen van 18 tot 24 jaar geboren tussen 1 juli 1986 en 31 december 1993 ontvangen 79,59 euro;

kinderen van 12 tot 17 jaar geboren tussen 1 januari 1994 en 31 december 1999 ontvangen 78,83 euro;

kinderen van 6 tot 11 jaar geboren tussen 1 januari 2000 en 31 december 2005 ontvangen 56,31 euro;

kinderen van 0 tot 5 jaar geboren tussen 1 januari 2006 en 30 juni 2011 ontvangen 26,53 euro.

Betaling premie

Het kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag van juli uitbetaalt, keert de schoolpremie automatisch uit als u aan de voorwaarden voldoet. Wie de kinderbijslag voor de maand juli ontvangt, krijgt de schoolpremie samen met de kinderbijslag van juli in de loop van augustus.
Er gelden specifieke regels voor wie in het buitenland werkt of als uw kinderen buiten België wonen. De Europese regels die gelden voor de toekenning van de Belgische kinderbijslag, zijn ook van toepassing voor de uitbetaling van de schoolpremie binnen de EER, met Zwitserland, Kroatië en Macedonië. De schoolpremie maakt wel geen deel uit van de bilaterale akkoorden tussen en Algerije, Marokko, Tunesië, Turkije en de andere staten van ex-Joegoslavië. Voor die landen bestaat er geen recht op de uitvoer van de premie.