Vlaamse Waarborgregeling definitief uitgebreid

Ook in de toekomst kunnen grote ondernemingen de Waarborgregeling blijven gebruiken. De Vlaamse regering verleent een permanent karakter aan de versoepelingen voor gewone waarborgen, die ze eerder heeft ingevoerd tijdens de financiële en economische crisis. Maar de tijdelijke regeling voor waarborgen voor overbruggingskredieten wordt stopgezet.

Kredietaanvraag

De Vlaamse Waarborgregeling is een middel voor zelfstandigen, vrije beroepen, kmo's en grote ondernemingen om makkelijker krediet te verkrijgen van de bank voor nieuwe investeringen en nieuw bedrijfskapitaal. De Waarborgregeling biedt de bank of kredietverschaffer meer zekerheid wanneer een ondernemer onvoldoende garanties kan voorleggen. De Vlaamse overheid stelt zich immers borg voor 75 % van het aangevraagde kredietbedrag. De bank moet wel waarborghouder zijn. Dat zijn financiële instellingen die een waarborg hebben gekregen van de Vlaamse overheid. Tweeëntwintig financiële instellingen in Vlaanderen bieden de Waarborgregeling aan.

In dossiers met een waarborg tot en met 750.000 euro kan de bank zelf beslissen om al dan niet gebruik te maken van de Waarborgregeling in overleg met de klant. Het is ook mogelijk om een waarborg te krijgen tot 1,5 miljoen euro. Dan wordt de aanvraag die is goedgekeurd door de bank, doorgestuurd naar Waarborgbeheer nv voor analyse en is een voorafgaandelijk akkoord van de Vlaamse minister van Economie nodig.

U moet voor de waarborg een éénmalige premie betalen. De premie wordt berekend in functie van de omvang en de looptijd van de waarborg.
Kmo's die hinder ondervinden van openbare werken, krijgen soepelere voorwaarden.

Crisismaatregelen: tijdelijk

Om de gevolgen van de crisis op de financiële markten op te vangen, werd het toepassingsgebied van de Waarborgregeling versoepeld en verruimd. Die crisismaatregelen zijn opgenomen in drie verschillende urgentiebesluiten.

Het eerste urgentiebesluit van 7 november 2008 verhoogt de grens waarvoor een automatische aanmeldingsprocedure voor de Waarborgregeling volstaat van 500.000 euro naar 750.000 euro. Banken en leasingmaatschappijen zijn ook niet langer verplicht om bepaalde zakelijke en persoonlijke zekerheden te vestigen, naast de gevestigde zekerheden, conform de interne procedures van de waarborghouders. Zo verminderen de beheerskosten voor zowel de ondernemer als de banken. En de Waarborgregeling kan ook worden gebruikt voor de ondersteuning van kredieten voor bedrijfskapitaal (die voorheen niet meer dan 1/3de van de financieringsovereenkomst mochten bedragen).

Het tweede urgentiebesluit van 6 maart 2009 breidt het toepassingsgebied dat tot dan beperkt was gebleven tot kmo's, uit tot alle ondernemingen dus ook grote ondernemingen.

Het derde urgentiebesluit van 16 oktober 2009 maakt het mogelijk dat de ondernemingen met tijdelijke liquiditeitsproblemen ten gevolge van de crisis de Waarborgregeling inschakelen voor een overbruggingsfinanciering.

Crisismaatregelen: definitief

Die aanpassingen hebben intussen hun nut bewezen nu de financiële en economische crisis grotendeels achter de rug is. De eerste twee urgentiebesluiten worden daarom permanent geïntegreerd in de Waarborgregeling. Het derde besluit dat de Waarborgregeling uitbreidt naar overbruggingsfinancieringen, is stopgezet op 30 juni 2011 en moet dus worden beschouwd als een echte tijdelijke crisismaatregel.

Meer info. Wil u een beroep doen op de Waarborgregeling, dan richt u zich best tot uw bank. Bijna alle banken bieden deze regeling aan.

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) nv, Waarborgbeheer, Oude Graanmarkt 63, te 1000 Brussel, tel.02 229 52 60, fax 02 229 52 61, e-mail: waarborgbeheer@pmv.eu