Pensioenen rechtstreeks op bankrekening in hele EER

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) volgt vanaf 24 augustus 2011 nieuwe regels voor het uitbetalen van pensioenen aan Belgen die in een andere EER-lidstaat (EU-lidstaten, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) wonen. De RVP zal de pensioenen altijd rechtstreeks storten op de bankrekening in het land waar de pensioengerechtigde woont.

Op vraag van Europese Commissie

De nieuwe betalingsregels komen er op vraag van de Europese Commissie. België stortte tot nu toe enkel de pensioenen rechtstreeks op een bankrekening in België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Italië, Portugal en Spanje. Belgische pensioengerechtigden die in de andere 19 EU-lidstaten wonen, ontvangen hun pensioen via een per post verstuurde cheque. Daardoor krijgen ze hun pensioen met enkele dagen vertraging. Bovendien kunnen de cheques enkel in een bank verzilverd worden, waaraan hoge kosten verbonden zijn.
De Europese Commissie vond dat deze regeling nadelig is, in vergelijking met pensioengerechtigden die in België wonen. Bovendien leidt deze methode tot indirecte discriminatie van migrerende werknemers. Daarom vroeg de Europese Commissie een eind te maken aan deze ingewikkelde procedure.

Betaling via overschrijving op bankrekening

De RVP schrijft vanaf 24 augustus de uitkeringen van een pensioengerechtigde met hoofdverblijfplaats in een EER-lidstaat rechtstreeks over op de persoonlijke zichtrekening in het land waar hij/zij woont. De zichtrekening moet wel geopend zijn bij een financiële instelling die erkend is volgens de SEPA-richtlijn. De Rijksdienst betaalt de uitkeringen in euro of in de valuta van het land van bestemming.
De pensioengerechtigden met hoofdverblijfplaats buiten de EER krijgen de betaling van die uitkeringen:

per overschrijving op een persoonlijke zichtrekening (op aanvraag) of

door uitgifte van een internationaal betaalmiddel (bij gebrek aan aanvraag).

Rekeningnummer

De pensioengerechtigde moet zijn vraag tot betaling op een persoonlijke zichtrekening indienen bij de RVP. Dat kan hij/zij doen met een formulier dat beschikbaar is bij de RVP of met een gewone brief. De Rijksdienst bevestigt de registratie van het zichtrekeningnummer en deelt de reglementaire verbintenissen mee die de gerechtigde moet naleven.
Als het rekeningnummer wordt gewijzigd, moet een nieuwe aanvraag worden ingediend bij de Rijksdienst. Bij gebrek aan een correct uniek zichtrekeningnummer gebeurt de betaling van de uitkeringen met een postassignatie waarvan het bedrag ten huize betaalbaar is in handen van de pensioengerechtigde. De gerechtigde kan op ieder ogenblik afzien van de betaling van zijn uitkering per overschrijving.