Wordt de aankoop van een onroerend goed duurder door de btw-plicht van notarissen?

Een van de vele maatregelen genomen door de nieuwe regering Di Rupo I is het invoeren van een btw-plicht voor notarissen. Ook voor u brengt dit mogelijke gevolgen met zich mee. We lichten ze kort toe.

Waar gaat het over?

Vanaf 1 januari 2012 zijn de diensten van notarissen niet langer van de btw vrijgesteld. Dit wil zeggen dat ze vanaf die datum ook btw moeten aanrekenen op hun diensten. Het lijkt alsof de diensten van een notaris daardoor duurder worden.

Wordt het aankopen van een onroerend goed duurder?

Wanneer u de koop van een onroerend goed laat verlijden door een notaris, zal u dus bovenop de notariskosten ook btw op die kosten moeten betalen. Wordt de aankoop van het onroerend goed daardoor ook effectief duurder?

Stel dat u als particulier een woning koopt, dan zal de aankoop voor u inderdaad duurder worden. U moet nu immers btw betalen, waar dat vroeger niet het geval was. U betaalt btw op het ereloon van de notaris en op alle kosten die hij maakt en aan u doorrekent (o.a. kosten i.v.m het OVAM-attest in Vlaanderen, BIM-attest in Brussel, kosten voor de aflevering van een kadastraal uittreksel). Als particuliere koper bent u eindverbruiker, zodat u de btw niet kan recupereren.
Op de kosten die de notaris maakt in uw naam en voor uw rekening wordt er geen extra belasting meer geheven. De betaalde registratierechten zelf worden dus niet verhoogd met de btw. Anders zou u immers belasting op belasting betalen.

Als u als ondernemer ook btw-plichtige bent en u koopt een onroerend goed aan om het als bedrijfsmiddel te gebruiken, zal de aankoop niet duurder zijn. U zal dan immers de btw op de ontvangen diensten in principe kunnen aftrekken.

Let op: ook gerechtsdeurwaarders zijn vanaf 1 januari 2012 aan de btw-plicht onderworpen. De aangekondigde btw-plicht voor advocaten is echter uiteindelijk niet doorgegaan. Hun diensten zijn dus nog steeds van de belasting over de toegevoegde waarde vrijgesteld.